WrocławWrocławianiePublikuj we Wrocławskim serwisieWrocław - informatorKultura w mieście WrocławWiara w mieście WrocławForum wrocławskieWrocławska Galeria MediówOgłoszeniaKontaktWrocław
28 czerwiec 2016
Zaloguj
Radio Rodzina Online
Wrocław
Pielgrzymka Wrocławska
Wrocławska Komunikacja Miejska
Darmowe Ogłoszenia - Wrocław
Reklama na WroclawM

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, ul. Strezgomska 55, Wagonowa 6
www.dsw.edu.pl
tel.:(071) 356 15 00, fax.:(071) 356 15 10

 

NAUKA

Studia I stopnia (licencjackie)
- antropologia kulturowa (etnologia)
- bezpieczeństwo narodowe
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- filozofia
- kulturoznawstwo
- nauki o rodzinie
- pedagogika
- pedagogika specjalna
- praca socjalna
- stosunki międzynarodowe

Studia I stopnia (inżynierskie)
- geodezja i kartografia
- nawigacja

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- pedagogika
- pedagogika specjalna
- stosunki międzynarodowe

- studia podyplomowe
- studia MBA

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa to pierwsza, jedyna akademicka i największa uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku*.
*ranking szkół wyższych Perspektywy i Rzeczpospolita 2008 r.
Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu.
 
Dolnośląska Szkoła Wyższa to:
 • 12-letnia tradycja (założona w 1997 r., wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod numer 118)
 • doświadczona ponad 200-osobowa kadra naukowa (w tym 165 wykładowców zatrudnionych na pierwszych etatach w DSW)
 • ponad 8500 studentów
 • prawie 12 000 absolwentów
 • jedyna niepaństwowa uczelnia na Dolnym Śląsku posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora
 • własna, nowoczesna baza dydaktyczna (16 tys. m2)
 • biblioteka (ponad 50 tys. woluminów; 3. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych)
 • Wydawnictwo Naukowe DSW
 • Biuro Karier DSW
 • Koła naukowe i zainteresowań
 • Dolnośląska Szkoła Języka Polskiego
 • Centrum Studiów Zaawansowanych
 • Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
 • akredytacja studiów magisterskich na dwóch kierunkach
 • Zamiejscowy Ośrodek w Kłodzku
UCZELNIA KSZTAŁCI NA:
- 3 wydziałach - Wydziale Nauk Pedagogicznych, Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa i Wydziale Nauk Technicznych
- 12 kierunkach I stopnia (licencjackich i inżynierskich: pedagogika, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, nauki o rodzinie, bezpieczeństwo narodowe, filozofia, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, geodezja i kartografia, nawigacja)
- 4 kierunkach II stopnia (magisterskich: pedagogika, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe)
- 37 kierunków studiów podyplomowych
- studiach MBA
NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ
Co 2 student DSW podejmuje pracę zawodową w trakcie studiów.
Studenci DSW doświadczenie zawodowe zdobywają uczestnicząc w praktykach i stażach zawodowych a także realizując swoje pasje i zainteresowania działając w studenckich inicjatywach w ramach struktury uczelni.
Co 5 student DSW w trakcie studiów angażował/-a się w prace społeczne w organizacjach pozarządowych lub świadcząc wolontariat.
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Uczelnia współpracuje z 60 uczelniami dzięki czemu studenci DSW mają możliwość uczestniczenia w:
- wyjazdach na studia i staże zagraniczne w ramach Programu ERASMUS
- międzynarodowych szkołach letnich
- intensywnych kursach języka angielskiego
- realizacji projektów międzynarodowych
WSPÓŁPRACA Z BIUREM PROMOCJI MIASTA WROCŁAWIA
- Konkurs „Studiuj za frajer”
- Projekt „Teper Wrocław”
- Projekt „Dzień Życzliwości”
- Cykl kampanii promujących akademickość Wrocławia

 

Misją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest:
kształcenie światłych i odpowiedzialnych obywateli, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami nabytymi w czasie studiów na tej uczelni będą wspierać rozwój kraju, a zwłaszcza Dolnego Śląska.
Realizacja misji możliwa jest jedynie wówczas, gdy wysokiej jakości kształceniu i szerokiej ofercie kierunków kształcenia w DSW towarzyszy działalność badawcza i rozwój kadry akademickiej.
Realizacja misji DSW wymaga sprostania następującym celom:
 • Dążenie do zbudowania własnej niepowtarzalnej tożsamości, która pozwoli nie powielać;, lecz wzbogacać i rozszerzać ofertę edukacyjną, badawczą i usługową wyższych szkół państwowych,
 • Wspomaganie podmiotów edukacyjnych (wszelkich osób i instytucji zaangażowanych w praktykę oświatową) działających w regionie Dolnego Śląska w rozwiązywaniu wyrażanych przez nie, swoistych dla nich problemów kadrowych, koncepcyjnych i organizacyjnych,
 • Tworzenie bogatej i dostosowanej do aktualnej sytuacji rynkowej oferty kształcenia na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym,
 • Nawiązanie krajowej i zagranicznej współpracy w dziedzinie edukacji i badań w ramach nauk społecznych,
 • Współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi Dolnego Śląska na rzecz wzmacniania procesów demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

 

Władze

Rektorem Uczelni jest dr hab. Robert Kwaśnica prof. DSW. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat.
Rektor DSW - prof. dr hab. Robert Kwaśnica
► Zastępca Rektora DSW - prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Kanclerz DSW - dr Czesław Malczewski
► Prorektor ds. Kształcenia i ds. Studenckich - dr Teresa Stasieńko
► Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak
Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych - prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

► Prodziekan ds. Dydaktycznych - dr Urszula Dzikiewicz-Gazda
► Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz
► Dyrektor Instytutu Pedagogiki - prof. dr hab. Ewa Kurantowicz
► Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej  - prof. dr hab. Marek Heine
► Dyrektor Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych - dr Jerzy Lipowczyk
 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa  - prof. dr hab. Beata Sierocka
► Dyrektor Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych - prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
► Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski
► Kierownik Katedry Filozofii i Badań Kulturoznawczych - prof. dr hab. Piotr Dehnel
► Kierownik Katedry Antropologii Kulturowej - prof. dr hab. Beata Sierocka
► Kierownik Katedry Kulturoznawstwa - prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych  - dr Stanisław Jakubowicz
► Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją  - dr Hana Červinkova
► Dyrektor Biblioteki - dr Stefan Kubów
► Dyrektor Wydawnictwa - prof. dr hab. Ewa Kurantowicz
► Dyrektor Biura Promocji - mgr Wioletta Samborska
► Kwestor - mgr Elżbieta Puchała
► Kierownik Działu Nauczania - Laura Uglanica-Kwaśnica
► Kierownik Działu Analiz - mgr Monika Wójcik
► Kierownik Działu Infrastruktury Informatycznej - dr Roman Czukwiński
► Kierownik Sekcji Obsługi Aplikacji - mgr Lesław Jakub Paździor
► Kierownik Działu Praktyk - dr Wanda Dąbek
► Kierownik Studium Języków Obcych – mgr Joanna Chmielewska
► Kierownik Biura Karier - mgr Monika Siurdyban

Ostatnia Aktualizacja 17 grudzień 2009|1,928 Odsłon Wersja do Wydruku

 
Tramwaje we Wrocławiu


Autobusy we Wrocławiu

________________
Zmiany w komunikacji: Tramwaje wróciły na Legnicką - linie 3, 10, 20 i 23 kursują znów przez ul. Legnicką. W związku z prowadzonymi pracami na skrzyżowaniu Legnickiej i Milenijnej tramwaje kierowane są do pętli przy Wrocławskim Parku Przemysłowym (ul. Robotnicza). Na odcinku Dolmed - Pilczyce i Dolmed - Leśnica kursują zastępcze linie autobusowe nr 710 i 712    |     Objazd w Żernikach Wrocławskich - linie 910L, 910P i 910 kursują objazdem w związku z budową sieci kanalizacyjnej w tej podwrocławskiej miejscowości. Autobusy linii 900L, 900P i 910 będą kursowały w obu kierunkach przez ulicę Strzelińską i Kolejową z pominięciem przystanku w ryneczku Żernik Wrocławskich. Dla pasażerów zostanie uruchomiony tymczasowy przystanek zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Strzelińskiej z ulicą Kolejową. Termin zakończenia prac planowany jest na przełom września i października 2011 roku.     |     Remont torowiska na ul. Podwale i Dmowskiego - tramwaje linii 0L, 0P, 14, 15 i 24 kierowane są objazdem przez ul. Krupniczą, Sądową, Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat i most Pomorski.
 

Arabic Bulgarian Catalan Chinese Simplified Chinese Traditional Croatian Czech Danish Dutch English Filipino Finnish French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portugese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese